• wifi jammer Sierra Leone

Wifi jammer Sierra Leone - wifi gps jammer youtube

Wifi jammer Sierra Leone,wifi gps jammer youtube,Product Description TX frequency: 135 ~ 155 MHz TX frequency: 155 ~ 175 MHz TX frequency: 420 ~ 450 MHz TX frequency: 451 ~ 480 MHz Jamming range: Radius up to 30m Total output power: 20 W RF output...